Face-Off Yearbook 2018: Women's Top 25 DI Rankings

No. 1 Maryland
No. 2 Stony Brook
No. 3 North Carolina
No. 4 Boston College
No. 5 Florida
No. 6 Penn State
No. 7 Navy
No. 8 USC
No. 9 Syracuse
No. 10 Northwestern
No. 11 Princeton
No. 12 Penn
No. 13 Virginia
No. 14 Cornell
No. 15 UMass
No. 16 Notre Dame
No. 17 James Madison
No. 18 Albany
No. 19 Colorado
No. 20 Elon
No. 21 Duke
No. 22 Stanford
No. 23 Loyola
No. 24 Towson
No. 25 Johns Hopkins